כרטיס ב-59 ₪ לעובדי סלקוםיש להכניס מס’ עובד או ת.ז. בשדה “הטבה”, ללחוץ “הכנס” ולהמשיך את תהליך הרכישה, כל מס’ עובד מוגבל עד 2 כרטיסים